Brev til 2 politiske udvalg

                                                                                                                                                      Ebeltoft d. 13.11.2022Til Erhvervs- og PlanudvalgetKasper Kolstrup Møller, Ole S. Hansen, Jan Fischer, Laila Sortland og Jørgen Ivar

Læs mere

Udsættelse af beslutning om nedrivning af NATO-molen (indstilling til parterne)

Indstilling til Syddjurs Kommune og til Forsvarets Ejendomsstyrelse d. 13. august 2022 om, at nedrivning af NATO-molen sættes i stå.

Læs mere

Notat om NATO-molen – anvendelse, interesser og opfordring

Notat om NATO-molens brugere, anvendelser, interessenter og historie (første gang publiceret okt. 2021) Forsvaret vil nedrive Koldkrigs-monumentet Lyngsbæk Pier, her

Læs mere