Natomolen

Fra event på NATO-molen 14/11 2021

Eventet på NATO-molen d. 14/11 2021, to dage før kommunalvalget, var en succes. De opstillede kandidater til Syddjurs Kommune, pressen, forvaltningen og Molslaboratoriet og Nationalparkens sekretariat var inviteret. Det var arrangeret af arbejdsgruppen Bevar NATO-molen, som opstod ud af Facebook gruppen Kystfiskeri Djursland, som har 1.500 medlemmer. Grundejerforeningen Ebeltoft Nord bakkede også op om arrangementet. Tak til Steen, Søren, Anders og Charlotte, som trak det største læs.

Åben mole fungerede godt

Det var et “åben mole” arrangement, hvor snakken krydredes med kaffe, kage og dejlige smagsprøver på røgede fisk, – fisk som tidligere var fanget ved Nato-molen. Åben hus modellen fungerede godt, folk kom og gik løbende fordelt over de 4 timer, så der var god mulighed for dialog med alle.

Mange politikere kiggede forbi

Det blev nok Djurslands største “vælgermøde” målt på antal politikere og fysisk plads. Vælgermøde i citationstegn, for der var ikke udsendt offentlig invitation, – det var kun lystfiskere, dykkere og presse, der var inviteret til at mødes med kandidaterne. Og der kom heldigvis mange, – ikke mindre end 15 opstillede kandidater besøgte molen. Nogle af dem havde aldrig været på molen tidligere, så det var en aha oplevelse. Og efter 3 ugers valgkamp rundt i kommunen, nød alle at komme ud på molen og blive blæst igennem og nyde den fantastiske udsigt.

Stor tak til alle de kandidater, der trods en travl valgkamp, prioriterede at kigge forbi på NATO-molen. Og tak for en åben og konstruktiv drøftelse af mulighederne med molen.

Vi fik fra flere politikere råd om, at hvis vi skal lykkes, skal det være med afsæt i at lave en forening. Og så er det jo heldigt, at vi netop er ved at oprette “Foreningen NATO-molen”, der skal samle kræfterne om bevarelse af NATO-molen.

Vi fik på molen en klar konstatering fra en højtstående politiker, at det er ikke sikkert vi kan redde NATO-molen, men vi har allerede forsinket nedrivning af molen med 10 år.

Der er ingen tvivl om, at eventet åbnede byrådets øjne for mulighederne i NATO-molen. Med rettidigt omhu sikrede borgmesterkontoret sig lige inden eventet, at forvaltningen rundsendte dokumenter til alle byrådsmedlemmer fra Byrådets behandling af NATO-molen for 3 – 4 år siden. Det adskilte fårene fra bukkene, om man så må sige, for nogle politikere brugte det som sit argument “sagen blev lukket i 2018”, mens de fleste andre var åbne og innovative i form af “interessant med nye visioner, vi skal revurdere vores tidligere beslutning og undersøge mulighederne”.

Stor aktivitet på molen

Og politikerne så molen i brug. Da de ankom mødte de et hold dykkere i aktion, og nogle af dykkerne kiggede ud til en snak og kop kaffe. Lokale og tyske turister gik tur på molen, og et par sæler svømmede forbi, og et flot syn da pludselig 10-15 havkajakker kom ind til molen. Stemning og idyl, – og konstruktiv dialog.

TV2 Øst prioriterede NATO-molen højt i deres nyheds- og valgkampdækning. Faktisk var TV2 til stede på molen i 2 timer, hvilket er usædvanlig meget. Tak til TV2.

Såvel TV2 Øst og øxenholt foto var på pletten

Lugten skal væk

Lugten fra rådden tang kan nogle dage være ubehagelig, og det var der mange kommentarer om. Nogle synes ikke kun der lugtede ved molen, men et generel problem i bugten. Nogle mente, at det var begyndt indenfor de seneste år, mens andre kunne fortælle, at det havde lugtet i 30 år. Og andre lokale synes ikke de generede, kaldte det prisen for at bo ved kysten.

Vi fik oplyst, at Forsvaret i årevis har haft pligt til at rive tangen op 2 gange om året, for at undgå lugt, men det var aldrig sket, – man kan undre sig over det ikke er blevet påtalt tilstrækkeligt af dem, der er mest generet af lugten. Underligt at det ikke er driblet på plads af de lokale grundejerforeninger.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har endda for længe siden skrevet til en grundejerforening, at man er opmærksom på, at der kan være gener som følge af ophobning af tang, og at foreningen bare skulle kontakte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Distrikt Midtjylland, som står for driften af området.

Vi kan være enig i, at den gene skal fjernes snarest, og at det ikke har noget med molen at gøre. Tangen skal rives op så den kan tørre. Og der skal graves noget sand væk, så der skabes noget gennemstrømning ind til den “indsø”, der er bag molen, og det bør ordnes hellere i dag end i morgen. Mere om det i et andet indlæg her på sitet.

Hvad så nu

Nu er der kommet tilstrækkelig fokus og indsigt til, at Syddjurs Kommune og Kystdirektoratet ikke tager en forhastet beslutning om at give Forsvaret lov til at rive molen ned.

Før beslutning om nedrivning, skal laves miljøundersøgelser og vurdering af biodiversitet for en eventuel nedrivning og deponering af materialerne.

Nu har vi set, at der er stor opbakning til at bevare NATO-molen i befolkningen. Der er nogle sommerhusejere, som ønsker molen væk, men det hyppigste argument er lugtgener, og det skal løses hurtigst muligt (se ovenfor). Der er også mange sommerhusejere i molens nærområde, som ønsker molen bevaret.

Nu skal der laves nøje vurdering af mulighederne for bevaring. Den turistmæssige betydning og afledt indtægt, lystfiskernes interesser, handicappede, dykkeres, fotograferes og havkajak brugernes interesser. Og ikke mindst den Koldkrigs kulturhistoriske betydning.

I vores oprindelige notat om molen, har vi beskrevet alle de brugere og interesser, der skal tages højde for i det kommende arbejde. Og vi har Forsvarsministeriets skriftlige ord for, at de bliver Kystinspektoratets og Syddjurs Kommunes ansvar at det sker. Læse notat her.

Hvad kommer der så til at ske nu: LINK

Pressedækning

Indslag i TV2 Østjylland 14/11-2021 – søg frem til minutterne 21.14-22:53 og igen 31:40-33:50. Første del af TV2 indslaget kan også ses her

Artikel og videoklip på TV2 Nyheder

Artikel på TV2 Østjylland

God debat på Facebook TV2 Østjylland

Baggrund og det åbne brev

Her er hele baggrunden: Hvem bruger NATO-molen, og hvad med biodiversitet og historien bag molen, og læs det åbne brev sendt til flere ministerier og organisationer: Klik her

Hvis du er interesseret i at NATO-molen skal bevares, så kig ind på Bevar NATO-molen på Facebook.

Læs om og overvej at melde dig ind i Foreningen NATO-molen, som arbejder for bevarelse af molen.

Invitationen som var sendt til politikerne kan læses her: link

Indlæg i avisen

Fotoserie

Foto af TV2 ØST nyhedsudsendelse
Snakken gik også i små grupper
Man kom og gik fordelt over de 4 timer
Foto af TV (TV2 nyhedsudsendelse)
Smagsprøver på NATO-mole fisk, nyrøgede.
Viceborgmester Claus Vistoft på TV2

Klik her for at se oversigt over alle indlæg.