Natomolen

Pressemeddelelse 18.8.2022

fra Foreningen NATO-molen

Nato-molen (Lyngsbæk Pier) vest for Ebeltoft besøges hver dag af lystfiskere, dykkere, badegæster og lokale og turister, og nedenunder er der en sjælden biodiversitet. Det er et yndet sted at gå eller løbe en tur eller bare sidde og nyde udsigten.  NATO ejer molen, som er et enestående monument fra Den Kolde Krig.

Men nu vil Forvaret og Syddjurs Kommune rive molen ned.  Og meget er gået galt i den beslutning.

Historie: Oprindeligt var NATO-Molen en del af den nordatlantiske forsvarsalliances (Nato) forsvar under den kolde krig. Her var den en del af det såkaldte North European Pipeline System (NEPS). Det var et rørsystem på 650 kilometer, der gik fra Frederikshavn til den tyske grænse, hvor den transporterede brændstof. En NEPS´s  mest synlige dele er netop ”NATO-molen” ved Lyngsbæk i Ebeltoft Vig, som blev taget i brug i 1968 og havde faciliteter til ind- og udskibning af dieselolie og andre forsyninger til det danske og vesttyske søværn. Anlægget hed “Lyngsbæk Pier” og hørte under NATO’s Flådedepotadministration (NAFDEP).

Foreningen NATO-molen vil have stoppet processen og fortsætte et arbejde for at finde en løsning, så molen stadig kan være et rekreativt spot for badegæster, lystfiskere, turister, dykkere og lokale. Og molen skal bevares som et historisk monument, og fortælle historien om Den Kolde Krig.

I en henvendelse august 2022 til Forsvar og til Syddjurs kommune har foreningen NATO-molen opstillet en række eksempler på, hvordan beslutningen ikke er taget med ”ordentlighed”, – ikke taget med de nødvendige forudgående undersøgelser og uden inddragelse af interessenter. En række offentlige instanser har tydeligvis ikke udvist et forventeligt samarbejde, men kastet boldene mellem hinanden. Parterne med Forsvarets Ejendomsstyrelse og Syddjurs kommune i front, men også NATO, Miljøministeriet, Kystdirektoratet og Kulturministeriet må være parat til at bære ansvaret for total udradering af en historisk fortælling, en rekreativ natur-seværdighed, et samlingspunkt for lystfiskere, badegæster, dykkere, turister og lokale.

Foreningen NATO-molens formål er ”at bevare NATO-molen og fortsat sikre dens anvendelse for badegæster, lystfiskere, dykkere, undervandsfotografer, turister og lokale samtidig med, at den er et historisk monument fra Den Kolde Krig og som rev hjem for stor biodiversitet”.

NATO-molen er ikke et lokalt anliggende, – der kommer turister, sommerhusgæster, dykkere og lystfiskere fra hele landet. Tyskere lejer sommerhus i området alene for at fiske, – sommerhus-bureauer og udlejere reklamerer med molen som Djurslands bedste fiskespot.

Links til yderligere beskrivelse af sagen:

Henvendelsen til Forsvaret og kommunen aug. 2022
Facebook gruppen Bevar NATO-molen med over 700 deltagere
Foreningen NATO-molen
Djurslands kystfiskeri side med +1600 medlemmer, hvor det hele startede
Gennemgang af NATO-molens historie og anvendelse, sendt til politikere og ministerier okt 2021
NATO-molen var en del af NEPS

Foreningen NATO-molen
Yderligere oplysninger hos

  • Ivan Munk, tlf 21467980 ivanmunk@gmail.com
  • Charlotte Snedker Jespersen, tlf 28308628, lollehops@hotmail.com
  • Anders Høj Jensen, ahjensen10@hotmail.com
  • Steen Møller Jensen, tlf 60161339, steenjensen@backs.dk
  • Søren Kingo Nielsen, Kingo@kingosdyreklinik.dk