Natomolen

NATO-molen indviet for 2. gang, som rekreativt område

Det er ikke mere end 7 år siden, at NATO-molen blev kaldt ”et enestående sted, et historisk sted”. Det skete, da den blev genindviet som en af Djurslands rekreative perler.

I 2014 blev der investeret mange penge i at give NATO-molen den status, den har i dag, med midler fra LAG, Ministeriet for Bolig og Landdistrikter samt EU-midler (Den Europæiske Landbrugsfond). Projektet blev lavet i samarbejde med og støtte fra Region Midt og Syddjurs kommune.

Det er kun 7 år siden, at EU, Stat, Region, Kommune og LAG investerede i projektet! Der kan være en varighedsmæssige forpligtigelser bag EU-støtten, så den skal betales tilbage hvis molen nedrives? 

NATO-molen
Screenshot fra Syddjurs Kommune (c)

Orientering juli 2014

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs skrev d. 1. juli 2014:
Så er 3 års kamp for åbning af Natomolen endt med, at turister og sommerhusgæster fra den 12 juli igen kan betræde det flotte udsigtspunkt. Her kan både Ebeltoft Vig, Samsø, Tunø og Mols Bjerge med Helgenæs i baggrunden ses meget tydeligt og blive en enestående synsoplevelse, særligt i sol op- og nedgangen.

Grundejerforeningen Femmøller Strand har sørget for lovbefalet redningsudstyr, så alle formalia skulle være i orden. Syddjurs Kommune stiller bænke og affaldsbeholdere op på molen.

Syddjurs sagsarkiv

Eneste dokument om NATO-molen på Syddjurs Kommune arkiv
Screenshot fra Syddjurs Kommune (c)

Opslag på molen den dag i dag

Opslag på molen 2021
Opslag på NATO-molen 2021
Opslag på molen 2021


Hop tilbage til NATO-mole forsiden