Natomolen

Super-rev ved NATO-molen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger om EU-fondsmidler til medfinansiering af projekter inden for temaet Udvikling af turismeområder. Projekterne skal gennem støtte til turismerelateret infrastruktur bidrage til bæredygtig turismeudvikling. EU fokuserer på turisme-venlige projekter, og her kommer et super-rev ved NATO-molen ind i billedet.

Administrationen i Syddjurs Kommune har indstillet til Erhvervs- og Planudvalget, at Syddjurs Kommune i partnerskab med Nationalpark Mols Bjerge, Maltfabrikken og Ebeltoft Skudehavn udarbejder en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om EU-fondsmidler til medfinansiering af projektidéen ”Fællesskab og sammenhængskraft langs Ebeltoft Vig”.

Nu skal ansøgning skrives

På Syddjurs Kommunes Erhvervs- og Planudvalgets møde den 15. marts 2023 besluttede udvalget, at kommunens administration skulle arbejde videre med mulighederne for at fremsende en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses program ”Udvikling af turismeområder”. Nyheden bragtes d. 21/4/2023 i denne artikel i Syddjurs.Lokalavisen.dk.

Et af de tre projekter i programmet handler om, at kommunen i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge vil undersøge mulighederne for at etablere Nordeuropas største kunstige super-rev ved Natomolen. Målet er at øge biodiversiteten i havet og formidle livet under havoverfladen. Udover et kunstigt stenrev skal der etableres en formidlingsstation, undervandstunnel og et rekreativt område.

Foreningen kridtede banen op

Tilbage i november 2022 skrev Foreningen NATO-molen et indlæg om NATO-molens fremtid, som kan læses her. Vi skrev dengang “Der kan indrettes et unikt oplevelsesprodukt omkring NATO-molen med både naturoplevelser og historieformidling, som indeholder store muligheder, når de fysiske rammer løftes. Syddjurs Kommune kan få en unik seværdighed og et unikt område for naturoplevelser. NATO-molens fremtid kan komme i top 3 af seværdigheder og oplevelsessteder i Syddjurs. Og det handler om natur, bæredygtighed, biodiversitet og turisme”.

I samme indlæg skrev vi: “Der skal igangsættes en udviklingsplan, hvor interessenternes ønsker forenes, så vi kan bevare molen som en unik naturoplevelse. Med den visionsplan i hånden skal vi i konkret dialog med fonde og sponsorer, som helt klart skal inddrages tidligt i projektarbejdet. Vi skal stå sammen om det rigtige innovative og bæredygtige projekt. Foreningen NATO-molen har for længe siden foreslået, hvorledes organisationen kan etableres med styregruppe, fundraising gruppe, projektgruppe og driftsgruppe“.

Kontakt til politikerne

Vi har mange gange skrevet til Byrådet, borgmester og kommunaldirektør. Efterfølgende bragte Foreningen NATO-molen sagen op (med dette forslag) i Erhvervs- og Planudvalget og i Natur, Teknik og Miljøudvalget i november 2022 (sag 174, journal 22/27562 og 18/22077). Vi beskrev nogle muligheder, og skrev bla. “Syddjurs Kommune kan få en unik seværdighed og et unikt område for naturoplevelser kun overgået af Maltfabrikken“. Vi sluttede af med at kigge frem, “Vi ser frem til sammen med Syddjurs Kommune og de største interessenter i samarbejde med de største fonde at kunne udarbejde et projekt, der demonstrerer de store muligheder og en bæredygtigt løsning”.

Men sagen fik ikke mange minutters opmærksomhed, idet begge udvalg valgte at følge Direktør for Udvikling og Kultur Poul Møllers indstilling, “at tage orienteringen om Forsvarets beslutning om nedrivning af NATO-molen til efterretning“. Her kørte det igen i loop for Syddjurs Kommune, for vi har sort på hvidt fra Forsvaret, at beslutningen er taget efter anmodning fra Syddjurs Kommune. Vi er ret sikre på, at udvalgene ville have drøftet det, hvis Poul Møller rettelig havde skrevet “indstiller at tage Syddjurs Kommunes egen beslutning om nedrivning af NATO-molen til efterretning“.

Også dengang, som utallige gange før, inviterede vi os selv til et samarbejde, idet vi skrev: “Foreningen stiller sig gerne til rådighed for yderligere information og dialog, ligesom vi hjertens gerne deltager i et møde/foretræde“.

Dialog med Nationalparken

Foreningen har løbende været i kontakt med Nationalpark Mols Bjerge, VisitAarhus og museer. Fra Nationalpark Mols Bjerge fik vi tilbage i 2021 dette svar: “Tak for din mail med det vedhæftede brev om NATO-molens fremtid. Vi er helt enige i, at det er ærgerligt, hvis molen rives ned og bakker gerne op, såfremt det er muligt at finde en anden løsning“.

Foreningen bakker op

Foreningen NATO-molen har hidtil taget afsæt i, at beslutningen om nedrivningen skulle udsættes, hvorefter et projekt kunne udarbejdes. Den information vi fik af fonde var også, at de gerne ville inddrages tidligt, men ikke så længe der forelå en beslutning om nedrivning. Nu er nedrivningen i gang, men Foreningen NATO-molen er meget interesseret i og vil gerne bidrage til projektet om at indrette et super-rev ved NATO-molen.

I øvrigt tror vi, at en del af det, der allerede er skrevet om mulighederne, med fordel kan anvendes i projektbeskrivelse og ansøgning. På flere dykkergruppers Facebook-grupper er talrige undervandsfoto og beskrivelse af biodiversitet ved NATO-molen. Der er dokumentation af sjældne arter og yngleplads for truede arter som nøgensnegle, stenbider og torsk. I Facebook gruppen Bevar NATO-molen med over 800 medlemmer er også hundredevis af indlæg.

Tilbud om samarbejde

D. 17. maj skrev jeg til følgende til EP-udvalget:
Vi har jo i Foreningen NATO-molen arbejdet ihærdigt med mulighederne for fortsat anvendelse af området ved NATO-molen. Det skal være et rekreativt område til glæde for dykkere, turister, lokale og lystfiskere, – og frem for alt for biodiversiteten.

Hele Kyst Projektet finder vi særdeles interessant, og af naturlige grunde er glæden særlig stor, fordi NATO-molen inddrages som et af de tre store nedslagsområder i projektet. Vi vi vil gerne bidrage, og stiller gerne vores kompetencer, innovation, erfaring og tanker til rådighed. Et foretræde for EP-udvalget eller invitation til projektmøde er på vores ønskeliste. Helt konkret vil foreningen indstille og anmode om, at Foreningen NATO-molen får plads i bestyrelsen bag projektet. Det vil være det mest intense ophæng af vores bidrag, kompetencer og innovation til fordel for den fremtidige løsning.

Tidligere indlæg om naturværdier

17. maj 2023 Dette er et indlæg på Foreningen NATO-molens hjemmeside