Natomolen

Lugten kunne for længst fjernes

Lugten fra rådden tang i nærheden af NATO-molen kan nogle dage være ubehagelig, og det har der været meget snak om. Nogle synes det er et generelt problem i bugten. Nogle mener, at det er begyndt indenfor de seneste år, mens andre fortæller, at det har lugtet i 30 år. Og andre lokale synes ikke det generer, men kalder det prisen for at bo ved kysten. Men det ændrer ikke på, at en del fortalerne for at fjerne molen helt, begrunder det med lugten fra indsøen / lagunen bag molen.

Så det er mærkeligt det problem ikke er løst for længst, men nu kan det ikke gå hurtigt nok nu med at løse det a.h.t. naboerne.

Vi har fået oplyst, at Forsvaret i årevis har haft pligt til at rive tangen op 2 gange om året, for at undgå lugt, men det er ikke sket. Man kan undre sig over, at det ikke er blevet påtalt tilstrækkeligt af dem, der er mest generet af lugten. Underligt at det ikke er driblet på plads af de lokale grundejerforeninger.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har endda for længe siden skrevet til en grundejerforening, at man er opmærksom på, at der kan være gener som følge af ophobning af tang, og at foreningen bare skulle kontakte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Distrikt Midtjylland, som står for driften af området. Men det er vist aldrig sket.

Syddjurs kommune har været opmærksom på problemet, og har nævnt det overfor Forsvaret, men tilsyneladende kun som en betingelse, da kommunen reelt forhandlede med Forsvaret om at overtage molen for nogle få år siden.

Vi kan kun være enig i, at den gene skal fjernes. Tangen skal rives op, så den kan tørre.

For en mere langtidsvirkning kunne man derudover grave noget sand væk, så der skabes mere gennemstrømning ind til den “indsø”, der er bag molen. En ret simpel opgave. Det bør ordnes hellere i dag end i morgen.

ukendt fotograf
Foto fra 2014. Ukendt fotograf. Sandtangen var der allerede dengang.

På Marinas.com ses et luftfoto af NATO-molen fra den unge dage, hvor sandtangen var mindre, og “bugten” bag molen blev anvendt af lokale lystbåde. Bemærk på billedet ligger 6 både fortøjet.

At rive tangen op er formentlig tilstrækkeligt. Men ellers er der luftet flere andre muligheder:

  1. Der er aflejret en sandtange bag molen, som begrænser tidevandet i at udskifte vandet bag molen (Se foto). Det vurderes som en lille opgave, at grave anslået 20 m3 sand væk. Mere skal der nok ikke til før vandet udskiftes, bedømt ud fra at lugtgenerne er af nyere dato. Den meget billige vedligeholdelse må kunne aftales mellem Forsvaret og Kommunen, – for en promille af omkostningerne til nedrivning. Når man sammenligner foto fra 2014 og 2021, er der ikke stor forskel på sandtangen. Og i 2014 lugtede det ikke. Det er kommet til nogle dage om året i de seneste år. Det beviser, at det ikke er ret meget sand, der skal graves væk.

  2. Der er også foreslået, at i stedet for at grave sand væk, kunne man fylde mere på så sandtangen, så den når når helt over til molen. Derefter rives tangen op, så den kan tørre. Derefter kan man tømme den nye indsø, der opstod ved det. Den kan drænes eller fyldes op med sand. Derved er lavet en helt ny, god og børnevenlig kunstig sandstrand bag molen.

  3. D. 30/3 2021 blev der i Ebeltoft Adresseavisen fremsat et andet forslag. Ved at fjerne noget af stykket mellem de eksisterende 2 porte, opstår en åbning, hvor vandet frit kan strømme igennem med en passende vanddybde. Viser beregninger, at man kan “nøjes” med at grave åbninger i den eksisterende del af vejen ud til molen, så der kan strømme tilstrækkeligt vand igennem, kan det måske være en bedre løsning. Om det skal være nogle åbne meter med bro over, eller blot rørgennemføring under molen, må undersøges. Men løsningen er dyrere end den i pkt. 4.

  4. Og ikke at forglemme den billigste løsning, som vi startede med ovenfor, at rive tangen op, så det ikke ligger og rådner i vandet. Forsvaret har jo i årevis har haft pligt til at rive tangen op og grundejerforeningerne er inviteret til at tage kontakt til dem om det. Som sagt underligt at den opgave ikke er driblet på plads af de lokale grundejerforeninger for længst.

Dokumentet er første gang publiceret september 2021

Klik her for at se oversigt over alle indlæg.