Natomolen

Bolden spillet til Syddjurs Kommune og Kystinspektoratet

Bolden spillet til Syddjurs Kommune

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse har d. 4/11/2021 svaret på det åbne brev. I brevet forklarer Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, at “Forsvaret ikke længere har behov for faciliteterne i Handrup. Forsvaret ønsker derfor at afhænde Lyngsbæk Pier (Nato-molen), Tankområde Handrup og den mellem Lyngsbæk Pier og tankområdet beliggende pumpestation“. Vi bemærker, at der står afhænde, ikke nedrive.

Længere nede i brevet står der “Forsvarets Ejendomsstyrelse vil ansøge om nedrivningstilladelse ved Syddjurs Kommune og Kystdirektoratet“, men det handler jo også om pumpestation og tankanlæg langt inde fra kysten, som alle er enige om kan fjernes.

Bolden, og ansvaret for at høre alles interesser og afveje i.f.t. biodiversitet, og ansvar for at træffe den rigtige innovative beslutning, bliver i første omgang spillet videre til Syddjurs Kommune og Kystdirektoratet.

Det er Forsvarets Ejendomsstyrelses forventning, at Syddjurs Kommune og Kystdirektoratet søger for maksimal inddragelse, når de skriver ” Ejendomsstyrelsens forventning er, at alle relevante forhold omkring miljø og kystpåvirkning vil blive behandlet i denne sammenhæng“.

Forsvarets holdning er så, at det er op til Syddjurs Kommune og Kystdirektoratet at sende det i høring til alle interessenter, – herunder alle dem vi beskriver i det åbne brev, bl.a. turisterhvervet, fredningsmyndigheder, handicap-organisationer, lystfiskere, dykkere, naturforvaltere, biologer og ikke mindst dem, der repræsenterer det Koldkrigs-kulturhistoriske. Og det er Syddjurs Kommune og Kystdirektoratets ansvar, at tænke kreativt og undersøge alle muligheder for bevaring og fortsat anvendelse af molen. Og det er deres fælles ansvar at tilgodese alle interesser, herunder biodiversitet.

Forsvarsministeriet slutter også af med “Ønsker omkring den fremadrettede anvendelse af området må derfor rettes til Syddjurs Kommune, som er myndighed på området“. Så alle parter og interessenter må banke på nu, så der ikke sker en forhastet sagsbehandling uden inddragelse.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er enig i, at “der er en række forhold som skal vurderes inden en nedrivning af Lyngsbæk Pier kan gennemføres“. Her tænkes jo nok på de forhold, som vi har beskrevet det åbne brev, bl.a. alternativer til nedrivning, miljøundersøgelse etc. Alene en miljøundersøgelser (VVM?) vil formentlige vare et par år. Det giver tid til at tænke sig om og undgå nedrivningen.

Vi skal også huske, at Kystinspektoratet og Syddjurs Kommune rent faktisk kan godkende fjernelse af tankanlæg, men afslå ansøgningen om nedrivning molen.

Noget af det enorme beløb, som det ville koste at nedrive molen, kunne jo i stedet for finansiere et fælles projekt for bevarelse af molen.

Det er værd at tænke på, at fjernelse af de seneste års aflejring af sand bag ved molen (for at fjerne den periodiske lugt), vil koste småpenge i forhold til at fjerne molen. Og så bevares den sociale, rekreative og historiske værdi.

Dokumentet er første gang publiceret 5. november 2021

Klik her for at se oversigt over alle indlæg