Natomolen

Invitation til pressen

foto Ivan Munk

Pressemeddelelse

Alle politikere opstillet til kommunevalget i Syddjurs er inviteret til se NATO-molen og til en snak med dykkere og lystfiskere, til et anderledes vælgermøde.
Pressen inviteres herved til arrangementet.

Søndag d. 14. november 2021
på NATO-molen Kystvejen 12 Lyngsbæk 8400 Ebeltoft
hvor der er “åben mole” fra kl. 10:00 til 14:00

(man kan komme forbi når man vil indenfor det tidsrum)

Invitationen til politikere kan læses her: link

Her er baggrunden: Hvem bruger NATO-molen, og hvad med biodiversitet og historien bag molen, og læs det åbne brev sendt til flere ministerier og organisationer: Klik her

Besøg arbejdsgruppens Facebook gruppe: Klik her
Artikel i Adresseavisen Syddjurs 9/11/2021 : Klik her
Artikel i Adresseavisen Syddjurs 6/10/2021: Klik her

Vi håber pressen vil kigge forbi og finde stof til en god historie, om et særegent initiativ, og om en NATO-mole, som vi er ved at redde fra nedrivning.

Opmærksomheden henledes på, at politikerne er inviteret til at deltage i et tidsrum indenfor det viste klokkeslæt (ligesom i et åbent hus arrangement), dvs. deltagelsen vil være forskellig over tid.

NATO-molen ligger ved Kystvejen nogle få kilometer vest for Ebeltoft.

Covid-19: Det holdes i det fri med masser af vind over molen.

Hvem bruger NATO-molen, hvad med biodiversitet og historien bag molen? Læs arbejdsgruppens meget udførlige beskrivelse af “sagen” her: Klik her

Tilmelding: Af hensyn til den praktiske afvikling vil vi gerne have en e-mail eller SMS om, at I kigger forbi (ivanmunk@gmail.com og 21467980)

Arrangør: Arbejdsgruppen Bevar NATO-molen

Baggrund om arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen “Bevar NATO-molen” er opstået spontant ud af Kystfiskeri Djursland Facebook gruppen (link), hvor over 1.300 lystfiskere udveksler erfaring om Kystfiskeri på Djursland. Da det blev klart at Forsvarsministeriet ville nedrive NATO-molen, godt presset af en af grundejerforeningerne i nærheden, satte arbejdsgruppen sig for at beskrive, hvorledes NATO-molen benyttes i dag og forklare om dens betydning og historie.

Det stod hurtigt klart, at mange grundejere, lystfiskere, dykkere, turister, handicappede etc. var imod nedrivning af molen. Det viste sig, at molen anvendes af mange forskellige brugergrupper, bl.a. som natur og rekreativt område, at Forsvaret endnu ikke havde undersøgt molens betydning og alternativ til nedrivning, og at der var vigtige ting på spil som biodiversitet, fredning, turisme og Koldkrigshistorie.

Man kan bevare molen for alle disse brugere langt billigere end en nedrivning. Senest har Forsvaret oplyst, at de overlader det til Syddjurs Kommune og Kystdirektoratet at undersøge alle ovennævnte forhold grundigt.

Besøg arbejdsgruppens Facebook gruppe: Klik her

Nærmere oplysninger kan indhentes fra

  • Søren Kingo Nielsen, Kingo@kingosdyreklinik.dk
  • Steen Møller Jensen, Toften  39610 Nørager tlf 60161339  
  • Kurt Meller Nielsen, kurtmellernielsen@gmail.com  
  • Anders Høj Jensen,  e-mail: ahjensen10@hotmail.com
  • Charlotte Snedker Jespersen, Kildeagervej 244, 8361 Hasselager, lollehops@hotmail.com
  • Ivan Munk, Holmevej 150, 8270 Højbjerg, sommerhus i nærområdet,
    tlf 21467980 e-mail: ivanmunk@gmail.com