Natomolen

NATO-molen er en del af North European Pipeline System (NEPS)

En mole som NATO-molen

(Udgivet 30/10 2021, opdateret 29/9 2022)

NATO-Molen er en del af den nordatlantiske forsvarsalliances (Nato) forsvar under den kolde krig. Den er en del af det såkaldte North European Pipeline System (NEPS).

Det er et rørsystem på 650 kilometer, der går fra Frederikshavn til den tyske grænse, hvor den transporterede brændstof. En af den militære rørledning  mest synlige dele er netop ”NATO-molen” ved Lyngsbæk i Ebeltoft Vig, som blev taget i brug i 1968 og havde faciliteter til ind- og udskibning af dieselolie og andre forsyninger til det danske og vesttyske søværn. Anlægget hed “Lyngsbæk Pier” og hørte under NATO’s Flådedepotadministration (NAFDEP).

Lyngsbæk Pier ejes af NATO, men Forsvaret har vedligeholdelsesforpligtelsen i havnen.

God stand

Rør og tanke er tilsyneladende i orden. Det oplyses at pumper og tanke konstant har været overvåget mht. utætheder og korrosion via faste installationer, og rørledningerne testes hvert 4. år. I følge nedennævnte udstilling er rørledningen her i 2022 intakt, og står fyldt med olie, og under konstant tryk, for ellers ville rørerne kunne ødelægges.

Miljøministeriets driftstilladelse indeholder en god beskrivelse af hele pipeline strukturen.

Ny info: Bangsbo Kystmuseum har netop nu i 2022 en udstilling om NEPS-linjen. Udstillingen fortsætter hele 2022.
Læs om udstillingen her.

Det er realistisk, at Nordjyllands Museum / BangsBo museum udstillingen kan flyttes til Ebeltoft, – enten inde i byen eller i en barak i området inde bag molen. Det kunne være Museum Østjylland i samarbejde med Koldkrigs forening og -museer vil løfte opgaven med fornøden fondsstøtte.


Den skal ikke fjernes

Forsvaret har besluttet at den skal jævnes med jorden nu. Men beslutningen om nedrivning mener vi, er taget på et forkert grundlag, efter pres fra en lokal grundejerforening, der tager ”ejerskabet” fra historisk interesserede, lystfiskere og turister, – og dokumenteret efter formel konkret anmodning fra Syddjurs Kommunes borgmester.

NATO-molen skal bevares så den stadig, og endnu flottere og informativt, står som et monument fra Den Kolde Krig. Og dykkere, turister, lystfiskere, sommerhusejere og lokale skal fortsat kunne anvende molen til oplevelser og aktiviteter i naturen.

North European Pipeline System (NEPS-linjen) er et tank- og rørledningssystem til opbevaring/transport af brændstof. Kilde: Forsvaret og Kulturstyrelsen (c)
 • NEPS står for North European Pipeline System
 • Gik fra Frederikshavn til Nordtyskland
 • Omfatter 650 km rør
 • Krydsede 2200 lodsejeres grunde
 • Gik gennem mere end 100 fjorde, åer, jernbaner, hoved- og biveje
 • Anlægsudgifterne løb op i 500.000 kr. om dagen
 • Udgjorde ca. 5% af det totale offentlige forbrug i 1960
 • Kostede over 30 mia. omregnet til 2013-penge
 • Omkostningerne svarer til lidt mindre end hvad der blev brugt på storebæltsforbindelsen.

  Data lånt fra Bangsbo Museum
Affotografering fra BangsBo udstilling med tilladelse
Affotografering fra BangsBo udstilling med tilladelse
Affotografering fra BangsBo udstilling med tilladelse

Hvem kan, I kan

Der er mange interessenter og mange, der arbejder for bevarelse af molen ud fra dens natur værdier. Men skal den OGSÅ bevares som et historisk monument, er det nødvendigt at Koldkrigs organisationer og Koldkrigs-interesserede kommer på banen og tager initiativ sammen med Foreningen NATO-molen.


Tag del i debatten, det haster

Læs mere i Facebook gruppen Bevar Nato-molen

Besøg Foreningen NATO-molen

Følg evt. sagen på lystfiskersiden Kystfiskeri Djursland

Koldkrigsforeningen  og Danmark under den kolde krig

Hop tilbage til NATO-molen forside