Natomolen

Pressemeddelelse 1.9.2022

Beslutning om nedrivning af NATO-molen er taget på fejlagtigt grundlag. Myndighederne tørrer ansvaret af på hinanden.

Afsender: Foreningen NATO-molen
Dato: 1. sept. 2022

Nato-molen (Lyngsbæk Pier) vest for Ebeltoft besøges hver dag af lystfiskere, dykkere, badegæster, lokale borgere, sommerhusgæster samt turister. Det er et yndet sted at gå og løbe en tur eller bare sidde og nyde udsigten. Molen er desuden et enestående historisk monument fra Den Kolde Krig.

Under molen er der en sjælden biodiversitet, – vi har billeder af sjældne nøgensnegle og yngel af stenbider og torsk, som er en sjældenhed og vigtigt at sikre levested for. Hvis molen rives ned er det et alvorligt angreb på biodiversitet, historie og oplevelser i naturen.

Men nu vil Forvaret og Syddjurs Kommune rive molen ned.  Og meget er gået galt i den beslutning.

Finde en løsning for bevarelse

Foreningen NATO-molen vil have stoppet processen og fortsætte et arbejde for at finde en løsning, så molen stadig kan være et natur og rekreativt spot tilgængeligt for den mangfoldige anvendelse, der er i dag. Og molen skal bevares som et historisk monument, der kan fortælle historie om Den Kolde Krig. Det er muligt med støtte fra fonde uden at kommunen skal stå som ejer.

Parterne fejlciterer hinanden

Kommunen og Forsvarets ejendomsstyrelse spiller gemmeleg om molen. Forsvaret skriver at de “ansøge om nedrivningstilladelse ved Syddjurs Kommune” og Syddjurs kommune svarer os “at Forsvaret har besluttet at nedrive molen, en beslutning som kommunen blot kan tage til efterretning“.  De tørrer ansvaret af på hinanden! Derved tager ingen af dem stilling til undersøgelse af alternativer, ingen af dem tager ansvar for at inddrage interessenter, og ingen af dem tager ansvar for turisme, borgere, naturoplevelser og biodiversitet.

Kommunen og Forsvaret konkurrerer om ikke at være “myndighed”. Det er Forsvarets Ejendomsstyrelses forventning, at Syddjurs Kommune og Kystdirektoratet søger for maksimal inddragelse, når de skriver ” Ejendomsstyrelsens forventning er, at alle relevante forhold omkring miljø og kystpåvirkning vil blive behandlet i denne sammenhæng“. Men Syddjurs Kommune skriver, at de ikke er myndighed, derfor foretager de sig intet. Myndigheden ligger samme sted som NATO-molens rørledninger, begravet et sted mellem Syddjurs og Nordjylland.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skriver at de er enige i, at “der er en række forhold som skal vurderes inden en nedrivning af Lyngsbæk Pier kan gennemføres“. De skriver endog at “ønsker omkring den fremadrettede anvendelse af området må derfor rettes til Syddjurs Kommune, som er myndighed på området“. Men da Syddjurs ikke mener de er myndighed, foretager kommunen sig intet. Ansvaret ligger både i forvaltningen og i byrådet, for begge parter er i stort omfang gjort opmærksom på dette ikke bare direkte, men også i rigt omgang viderebragt via foreningen NATO-molen.

I en indstilling til Forsvaret og til Syddjurs kommune beder foreningen NATO-molen begge parter om at trække i nødbremsen. Foreningen NATO-molen har i et dokument til parterne opstillet en række eksempler på, hvordan beslutningen ikke er taget med ”ordentlighed”, – ikke taget med de nødvendige forudgående undersøgelser og uden inddragelse af interessenter. Dokumentet kan læses her.

En række offentlige instanser har tydeligvis ikke udvist samarbejde, men kastet boldene mellem hinanden. Parterne er ikke enige om, hvem der er myndighed, og holder derfor hænderne på ryggen i stedet for at samarbejde. Og det er ikke kun Forsvaret og kommunen, – også Miljøstyrelsen og Kystinspektoratet holder hænderne på ryggen.

Visioner

Hvad skal vi så bruge udsættelsen til? Vi skal standse en beslutning, der er taget på helt fejlagtigt og mangelfuldt grundlag. Og vi skal få tid, som skal anvendes til at udarbejde et projekt i samarbejde med alle interesserede parter. Det skal være et projekt for bevarelse af NATO-molen med visioner for fremtidig anvendelse som en unik naturoplevelse, herunder aftale om anvendelse, organisation, ejerskab og økonomi. Med projektbeskrivelsen i hånden, er det realistisk at skaffe sponsorer og fonde, som er interesseret i at være med til at skabe en unik og innovativ ramme for naturoplevelser for dykkere, lystfiskere, badegæster, lokale og turister.

I afsnittet “Beslutninger om nedrivning er ikke taget på korrekt grundlag” i ovennævnte indstilling har foreningen opstillet en liste over fejl og mangler i beslutningsprocessen. Det handler bl.a. om:
– Parterne ikke enige om hvem der er myndighed
– Forsvaret beder kommunen afklare forhold som kommunen ignorerer
– Ikke taget hensyn til biodiversitet
– Miljøforhold er ikke afklaret
– Molen er en del af et fredet område
– Ingen afklaring af deponi af materialerne
– Ikke taget hensyn til den historiske værdi
– Museumsloven ikke respekteret

I dokumentet er der 25 forhold beskrevet.
I omtale af sagen kan pressen dykke i et udvalg af dem efter egen vurdering. Dokumentet kan læses her.

Hvis ikke beslutningen straks omgøres, må parterne med Forsvarets Ejendomsstyrelse og Syddjurs kommune i front, men også NATO, Miljøministeriet, Kystdirektoratet og Kulturministeriet være parat til at bære ansvaret for total udradering af en historisk fortælling, en rekreativ natur-seværdighed og et vigtigt og meget besøgt samlingspunkt i naturen.

Fakta

Fakta. Foreningen NATO-molens formål er ”at bevare NATO-molen og fortsat sikre dens anvendelse for badegæster, lystfiskere, dykkere, undervandsfotografer, turister og lokale samtidig med, at den er et historisk monument fra Den Kolde Krig og som rev hjem for stor biodiversitet”. NATO-molen er ikke et lokalt anliggende, – der kommer turister, sommerhusgæster, dykkere og lystfiskere fra hele landet. Tyskere lejer sommerhus i området alene for at fiske, – sommerhus-bureauer og udlejere reklamerer med molen som Djurslands bedste fiskespot.

Fakta. Historie: Oprindeligt var NATO-Molen en del af den nordatlantiske forsvarsalliances (Nato) forsvar under den kolde krig. Her var den en del af det såkaldte North European Pipeline System (NEPS). Det var et rørsystem på 650 kilometer, der gik fra Frederikshavn til den tyske grænse, hvor den transporterede brændstof. En NEPS´s  mest synlige dele er netop ”NATO-molen” ved Lyngsbæk i Ebeltoft Vig, som blev taget i brug i 1968 og havde faciliteter til ind- og udskibning af dieselolie og andre forsyninger til det danske og vesttyske søværn. Anlægget hed “Lyngsbæk Pier” og hørte under NATO’s Flådedepotadministration (NAFDEP).

Links til yderligere beskrivelse af sagen:

Notat om Forsvarets og kommunens beslutning skal gøres om
Notat om NATO-molens betydning og brugere
Forsvaret spiller alle bolde til kommunen
Oversigt over artikler om NATO-molen
Facebook gruppen Bevar NATO-molen (750 medlemmer)
Facebook siden Foreningen NATO-molen
NATO-molen som en del af NEPS under Den Kolde Krig
Kystfiskeri gruppe, hvor det hele startede Kystfiskeri Djursland med +1600 medlemmer

Foreningen NATO-molen
Yderligere oplysninger hos

  • Ivan Munk, tlf 21467980 ivanmunk@gmail.com
  • Charlotte Snedker Jespersen, tlf 28308628lollehops@hotmail.com
  • Anders Høj Jensen, ahjensen10@hotmail.com
  • Steen Møller Jensen, tlf 60161339, steenjensen@backs.dk
  • Søren Kingo Nielsen, Kingo@kingosdyreklinik.dk

Klik her for at se oversigt over alle indlæg

One thought on “Pressemeddelelse 1.9.2022

  • christian andersen

    Jeg har i flere år været næstformand i grundejerforeningen Femmøller Strand.Jeg var med til at få molen åbent.Bestyrelsen var meget positiv,også for fremtiden.Dog ville vi sikre os at molen var sikker,og have løst visse miljø gener.Bille var også meget positiv,og deltog i et møde.Der var udskiftning i bestyrlsen,nogle med en dagsorden om nedrivning.Dog var flertallet i bestyrelsn stadig poaitiv.Jeg mener at de der forhanlede på foreningens vegne ikke var loyale,havde en anden dagsorden.Jeg fratræder og ny formand tager over.Han vil have broen fjernet.Jeg blev kaldt bro elskerpå generalforsamlingen.Har ikke deltaget siden.Der er nu ny formand og bestyrelse.Detes holdning er jeg ikke helt klar over.

Lukket for kommentarer.