Sommerhus-FAQ

Naboens træer

Uden nogen statistik kan man nok fastslå, at træer er det hyppigste stridspunkt mellem naboer og dermed ofte på grundejerforeningens bord.

Der er, som vi har beskrevet tidligere, regler for fælles hegn egne hegn og indre hegn. Og der er regler om væltede træer på nabogrunden. Og der er regler om savning af grene på naboens træ.

Fritstående træer

Der er ikke mange regler for fritstående træer. Man kan ikke gøre noget ved, at naboen fælder sit eget træ, så han nu har frit udsyn ind i haven. Og man kan ikke gøre noget ved, at naboens træ er mega højt og skygger eller tager udsigten. Er træet ikke plantet i skel, er der ingen regler for højde.

Byggeloven bestemmer dog, at træerne ikke må gøre skade på naboens bygninger. Men ellers er vejen frem, at tale med naboen og håbe på hensyn og forståelse, så man finder et kompromis begge kan leve med. Men holder den ene af træet og det generer den anden, er der ikke noget at komme efter. Må man leve med det, loven giver ingen mulighed. Man kan jo invitere naboen ind, så han selv kan se hvor meget skygge hans træ giver i din have.

Naboretslig tålegrænse

Der tales om naboretslig tålegrænse, – om den kan være overskredet, hvis træet skygger for meget. Men det kræver en retssag mod naboen, og retten tager områdets karakter med i vurdering. Bor man i sommerhus i en fyrskov, kan man næppe vinde en sådan sag. Søg på afgørelser, og find en der ligner, for domstolene har afgørelser, der peger i begge retninger.

Træer og skel

Er der grene der vokser gennem eller ind over skellet, må man i nogle tilfælde skære dem af jvf. savning af grene på naboens træ. Der er retsmæssig tvivl om fortolkning, – er det nok det skygger eller skal der være risiko for hegnet tager skade af grenene?

Plantes træer i skel, er det et fælles hegn med omfattende regler. Plantes der en række træer mindre end 1.75 m fra skel, kan det kaldes et indre hegn, og så gælder hegnsloven også. Sådanne træer må højst være 1,80 m plus afstanden til skel.

Der kan også være bestemmelser i lokalplan eller servitutter, eller i grundejerforeningens vedtægter.

Dette indlæg er en del af en FAQ for grundejerforeninger på https://ivanmunk.dk/grundejer/ Disse FAQ er skrevet af Ivan Munk, de fleste for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Syddjurs eller i medlemsbladet for grundejerforeningen Ebeltoft Nord. Disclaimer. 

Se også blog om IT og ledelse på www.CxO2.dk/blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *