Sommerhus-FAQ

Må man save grene af naboens træ

save grene

Man må save grene af naboens træ, når de vokser gennem hegnet

Ja, det må man i nogle situationer. Paragraf 19.2 i hegnsloven siger, at grene som vokser ind gennem hegnet eller rører ved hegnet, eller så tæt på hegnet, at det udsættes for beskadigelse, er naboen berettiget til at kappe af lige i skel. Men naboen må ikke gå ind på ejerens grund for at save grenene af. Og det er kun de grene, der rører ved hegnet eller kan beskadige hegnet.

Hvem betaler, når træer ødelægger hegnet

Grene eller stammer, der vokser så tæt på hegnet, at de får hegnet til at hælde eller vælte, skal fjernes af træet ejer inden hegnet tager skade. Hvis hegnet har taget skade, er skadevolder, dvs. den der ejer træet, pligtig til at reparere hegnet uanset, om det er et fælles hegn eller ej.

Må man save grene af naboens træ, når de vokser højt ind over hegnet ?

Når grenene sidder over (højere end) hegnet, må man som nabo ikke save dem af. Hegnsloven paragraf 19.4 siger, at domstolene skal afgøre om disse grene kan saves af eller forlanges savet af. Da det nok skal genere meget, før man vil lægge sag an mod naboen, er der ikke andre muligheder end at indgå en frivillig aftale med naboen.

Det samme er gældende, bare med nemmere mulighed for afgørelse, hvis træet kan beskadige tage og bygninger inde på nabogrunden.

Tip til godt naboskab

I villahaver er det ofte buske, frugttræer og lign. der skaber problemer som ovenstående. Der er ekstra grund til at passe på i sommerhusområderne, for her er det ofte nåletræer, det handler om. Et pænt lille fyrretræ eller blågran fylder jo ikke meget de første 10 år, men de kan jo senere blive 20 meter højre og grene kan række 5 meter ud fra stammen. Sørg derfor for i god tid at fælde de store træer og foryng grunden med nye træer. Det er god og nødvendig vedligeholdelse, og godt naboskab.

Ofte tager de store træer jo også udsigten og skaber skygge på nabogrunden, så det er også godt naboskab at tage hensyn til dette. Det kan godt være træet er pænt nok og har stået der i 30 år, men læg mærke til, at det ofte generer mere end det glæder.

Dette indlæg er en del af en FAQ for grundejerforeninger på https://ivanmunk.dk/grundejer/ Disse FAQ er skrevet af Ivan Munk, de fleste for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Syddjurs eller i medlemsbladet for grundejerforeningen Ebeltoft Nord.
Disclaimer. Se også blog om IT og ledelse på www.CxO2.dk/blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *