Sommerhus-FAQ

Parkering på sommerhusvejen

p

Man må ikke holde foran indkørslen til et hus, gangsti, fortov eller lignende. Heller ikke dit eget hus. Men som udgangspunkt må du holde, hvor du vil på din egen grund.

Der kan let blive trængsel på sommerhusvejen, som oftest er meget smal. Man må ikke parkere, så man generer andre trafikanter væsentligt. Og andre kan jo være renovationsbil eller en lastbil. Det kunne jo i værste tilfælde også ske, at en brandbil skulle forbi.

Hvis man får gæster, er det oplagt, at gæsterne parkerer foran indkørslen til dit hus. Hvis bilen i indkørslen skal ud, kan de jo bare for flytte bilen, der holder ved udkørslen. Men området udenfor udkørslen er offentligt område, og derfor skal man følge reglerne for offentlig parkering, vel at mærke også selvom det er en privat fællesvej.

Derfor må man selv, besøgende eller andre ikke parkere foran din indkørsel. Parkerer man alligevel bilen foran indkørslen, kan det koste en bøde på anslået 500 kr.

Jamen må man da ikke selv bestemme? Nej, for færdselsloven bestemmer, og politiet har til opgave at kontrollere den. Politiet har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt bilen foran indkørslen tilhører husets ejere, gæster eller andre.

Dette indlæg er en del af en FAQ for grundejerforeninger på https://ivanmunk.dk/grundejer/ Disse FAQ er skrevet af Ivan Munk, de fleste for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Syddjurs eller i medlemsbladet for grundejerforeningen Ebeltoft Nord.
Disclaimer. Se også blog om IT og ledelse på www.CxO2.dk/blog