Sommerhus-FAQ

Væltede træer på grunden

væltet træ

Vi har fået et spørgsmål om væltede træer, hvor svaret nok kan overraske mange af jer.   Vi har tjekket hos Bolius, og regler og retspraksis forstår vi er som følger.

Er det et træ man selv beskærer eller fælder, skal man gøre sørge for det vælter ind på egen grund, også hvis man saver det ned stykke for stykke. Man kan selvfølgelig drikke en kop kaffe med naboen, og aftale at man må bruge noget af hans grund. Måske tilbyder han også sin hjælp.

Er træet derimod væltet under en storm, må man ikke gå ind på naboens grund for at rydde op efter sit træ. Det er den grundejer, på hvis grund træet er væltet ned, der skal rydde op, uanset hvis træet var. Hvis huset er beskadiget, er det også den husejer, på hvis grund træet er væltet ned, der skal tale med sin forsikring.

Var træet råddent, gælder stormreglen imidlertid ikke. Hvis ejeren af træet beviseligt var bekendt med træets dårlige stand, er det ejerens ansvar at rydde op uanset, hvor træet ligger.

Hvis det ikke blæste nok til at det var en storm, gælder stormreglen ikke. Og vidste ejeren ikke, at træet var dårligt og kunne vælte, gælder ejerens ansvar ikke. Det er så ingen ansvarlig, så i det tilfælde siger juraen ikke, hvem det har ansvaret for at rydde op. Man må så snakke sig til rette, eller prøve i retten.

Hvem må så bruge brændet? Ovenstående forvirring betyder, at der ikke er en entydig regel for, hvem der har ret til at bruge træet som brænde. Ofte kan du aftale med naboen, at den der rydder op også må bruge træet til brænde. Det er jo logisk, at den der rydder op og skal køre grene væk, også er den, der må bruge brændet.

Dette indlæg er en del af en FAQ for grundejerforeninger på https://ivanmunk.dk/grundejer/ Disse FAQ er skrevet af Ivan Munk, de fleste for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Syddjurs eller i medlemsbladet for grundejerforeningen Ebeltoft Nord.
Disclaimer. Se også blog om IT og ledelse på www.CxO2.dk/blog