Sommerhus-FAQ

Båd eller campingvogn på grunden

Båd eller campingvogn på grunden

Flere kommuner forbyder boligejere at stille båd og campingvogn på sommerhusgrunden. Typisk er reglen indført ud fra et æstetisk hensyn. Man frygter, at området skæmmes, eller nabostridigheder, hvis båd eller campingvogn lang tids “parkeres” på sommerhusgrunden.

Er der forbud, vil det ofte være skrevet ind i lokalplanen for området. Men der kan også være tinglyst en servitut på matriklen, eller grundejerforeningen kan have indført retningslinjer for det. Kommunen kan også have indført fælles regler for hele kommunen.

Det varierer, hvordan et forbud er formuleret. I nogle står der, at campingvogne eller både ikke må oplagres i området, mens det i andre kun er forbudt på ubebyggede arealer. Ubebygget areal betyder ikke ubebygget grund, men de dele af grunden, som ikke er dækket af hus, garage eller carport. I sidstnævnte tilfælde “kan” det være tilladt at have campingvognen stående i befæstet indkørsel.

Vælger man at have en båd eller campingvogn stående på sin grund, selvom det ikke er tilladt, kan kommunen på baggrund af en klage fra grundejerforening eller naboer give et påbud om at fjerne den. Gøres det ikke, er det næste en politianmeldelse, som kan resultere i en bøde.

LÆS OGSÅ: Må du parkere en campingvogn i din have?

Dette indlæg er en del af en FAQ for grundejerforeninger på https://ivanmunk.dk/grundejer/ Disse FAQ er skrevet af Ivan Munk, de fleste for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Syddjurs eller i medlemsbladet for grundejerforeningen Ebeltoft Nord.
Disclaimer. Se også blog om IT og ledelse på www.CxO2.dk/blog