Sommerhus-FAQ

Skattefrit salg / frasalg

Salg af en helårsbolig eller et sommerhus kan kun sælges skattefrit, hvis grundarealet er under 1400 m2 ELLER der ikke fra ejendommen kan udstykkes en grund til bebyggelse ELLER udstykning ville medføre værdiforringelse på over 20 % af restareal/bolig. Selvom en af disse betingelser er gældende, forudsætter skattefrit salg af et sommerhus også, at sælger har beboet sommerhuset i et antal år.

Hvis man udstykker en grund, skal man efter udstykningen igen bebo huset et antal år før skattefrit salg af sommerhuset.

Fortjeneste ved skat af en ubebygget grund er altid skattepligtig.

Udstykning og frasalg er skattemæssigt kompliceret, så der tilrådes at anvende en rådgiver og at indhente et bindende svar fra Skat forud.

Dette indlæg er en del af en FAQ for grundejerforeninger på https://ivanmunk.dk/grundejer/ Disse FAQ er skrevet af Ivan Munk, de fleste for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Syddjurs eller i medlemsbladet for grundejerforeningen Ebeltoft Nord.
Disclaimer. Se også blog om IT og ledelse på www.CxO2.dk/blog